Villa Skeppet

Villa Skeppet 03
Villa Skeppet 01
Villa Skeppet 04
Villa Skeppet 02

VILLA SKEPPET 1969-70

Både i arkitekturen och inredningen kombineras två centrala delar av Göran Schildts liv: seglingen och kärleken till Medelhavsområdets kultur. Byggnadens mest kännetecknande drag är vardagsrummets segelliknande tak, som sammanbinder byggnadens två olika delar.

Innerrummen delas tydligt i olika nivåer, medan halvöppna mellanutrymmen binder dem samman. På nedre våningen återfinns rum av privat karaktär, köket med matsal, sovrummet och det harmoniska arbetsrummet i östlig riktning mot trädgården. Genom att fortsätta över trappan till vardagsrummet och bli tak också över den höga ingångshallen, ger det åt denna hall en för husets rumsupplevelse avgörande funktion.

Villa Skeppets omgivning och gårdsplanering gjordes med omsorg. Gårdsplanen är ett stängt rum, där bostadsbyggnaden, bastun, och gårdsskjulet omringar trädgården. Centrum av gården är den friformade näckrosdammen.


Göran Schildt berättar

När jag 1968 genom olyckliga omständigheter förlorade Villa Itaka i Östersundom utanför Helsingfors, som utgjort min förankring i Finland, erbjöd sig Alvar Aalto att åt mig rita ett nytt hem ”som skall bli så bra att du flyttar tillbaka till Finland”. Det gällde för mig bara att finna en lämplig tomt i södra Finland, men inte i Helsingfors, eftersom jag som författare ville ha en gynnsam arbetsro, som också bjöd på naturkontakt. Jag fann snart en lämplig tomt i centrum av den idylliska småstaden Ekenäs, hundra kilometer väster om Helsingfors.

Det som Alvar genast uppfattade som en nackdel var att tomten var så jämnhög. Nivåskillnaden mellan gatan och den del av tomten som skulle bli den inre gården var bara en och en halv meter. Jag visste att Alvar hade en speciell dragning till trappor. För honom var de en konkret mötesplats mellan vår kropp och jorden, där våra ben mäter terrängens höjdskillnader. När huset väl blivit ritat fann jag att Alvar trots den minimala nivådifferensen lyckats smuggla in hela fyra trappsteg framför ytterdörren och fem i hallen. Från hallen leder dessutom tio trappsteg upp till vardagsrummet.

Alvar utgick från idel praktiska synpunkter på våra behov. Vi var ett barnlöst par av vilket hustrun ibland arbetade i en av hennes familj ägd blomsterbutik och jag arbetade hemma som författare. Jag behövde ett avskiljt rum, där jag inte stördes när min fru hade gäster.

Alvar förordade livlig förening av kök och matsal till ett rum. Avsikten vara att husets värdinna inte skulle degraderas till en tjänarinna förvisad till köket, utan vara en central person vid alla måltider.

Villa Skeppet är nämligen till stor del en variant på det slag av bostad, som Aalto 1930 lanserat i HelsingforsKonsthall under namnet Småbostadsutställning. Aalto förklarade oss att eftersom Villa Skeppet måste anpassas efter en begränsad budget hadeq§ han på samma sätt som i sin Villa Tammekan i Tartu och i sitt eget hem vid Rievägen i Munksnäs, begränsat sig till minimistorlek för rummen.

villa logo