Christine och Göran Schildts stiftelse

Stiftelsen 09
Stiftelsen 02
Stiftelsen 05
Stiftelsen 08
Stiftelsen 10
Stiftelsen 03
Stiftelsen 11
Stiftelsen 04
Stiftelsen 06
Stiftelsen 12
Stiftelsen 01
Stiftelsen 07

Christine och Göran Schildts stiftelses huvudsyften är att stärka kulturkontakterna mellan Medelhavsområdet och Finland samt värna om arvet efter Alvar Aalto. Två teman som varit centrala för Göran Schildt.

Stiftelsens verksamhet sker främst i form av temautställningar, publikationer, föreläsningar och seminarier men även genom mindre forskningsprojekt i samarbete med högskolevärlden. En bas för verksamheten är Göran Schildts arkiv, som är öppet för intresserade. Utställningar och program ordnas i den gula trävillan, vid Östra strandgatan 7.

villa logo