Kulturutbyte

Kulturutbyte 03
Kulturutbyte 06
Kulturutbyte 05
Kulturutbyte 04
Kulturutbyte 01
Kulturutbyte 02
Kulturutbyte 07
Kulturutbyte 08

Eftersom en av Christine och Göran Schildts stiftelses viktigaste målsättningar är att stärka kulturkontakterna mellan det grekiska kulturområdet och Finland, har stiftelsen jobbat med ett aktivt kulturutbyte sedan 2010. Redan då väcktes tanken om att på Leros ordna ett seglingsevenemang för att hedra Göran Schildts minne. Initiativet kom från den lokala seglingsföreningen på Leros och förslaget kändes som ett naturligt utvecklingsskede i stiftelsens arbete. Evenemanget har visat sig vara mycket lyckat ur ett kulturutbytes-perspektiv eftersom seglare från många länder får träffa varandra och ta del av såväl grekiska som finländska traditioner. Idag har arbetet utvecklats till att även omfatta kulturresor och skolsamarbete.

Varför just Leros?

Göran Schildt och hans fru Christine Schildt köpte ett hus på ön Leros i den östra delen av egeiska havet redan år 1965. De sökte då en ny hemhamn för Görans båt s/y Daphne och blev väldigt förtjusta i ön. Leros hör till ögruppen Tolvöarna och ligger bekvämt placerad med Samos i norr, Patmos i väster, Kalymnos och Kos i söder, samt den turkiska kusten i öster. Göran Schildt beskrev det här området som ”Seglarens paradis”. Det finns alltid nya öar inom räckhåll och tjänliga vindar att ta vara på. Idag är Christine Schildt änka, men hon bor ännu kvar på ön i parets vackra hus ”Villa Kolkis”. Tillsammans med henne upprätthåller Stiftelsen ett nära kulturutbyte med föreningar och skolor på Leros.

Från Göran Schildts minnesseglats till Göran Schildt Regatta

Göran Schildts minnesseglats genomfördes första gången som en havskappsegling runt ön Leros . Detta var den 22 september år 2010. Antalet seglare som då deltog uppgick till cirka hundra stycken. Festligheterna pågick i tre dagar och utöver själva seglatsen hölls både en öppningsceremoni samt en avslutningsceremoni. Bägge innehöll ett digert kulturellt program. Själva öppningen gick av stapeln i biografen i Leros största stad Lakki och avslutningen firades i Nautiska Klubbens utrymmen.

Den första Göran Schildt havskappseglingen var en stor framgång och man beslöt därför att göra den till ett årligen återkommande evenemang som även ingår i det hellenska seglingsförbundets årsprogram. 2011 och 2012 genomfördes minnesseglatsen enligt samma modell som 2010, men när det var dags att planera inför 2013 föddes tanken att utvidga konceptet till en regatta. Göran Schildts minnesseglats hade nu arrangerats tre år och evenemanget var moget att utvecklas till att omfatta flera dagars segling. Detta skulle medföra mera arbete för arrangörerna, men skulle samtidigt ge en hel del mervärde för regattadeltagarna. Samtidigt kunde tävlingsmomentet tonas ned och samhörigheten seglare emellan förhöjas. I äkta Göran Schildt anda kunde man nu också satsa på att upptäcka små exotiska grekiska öar. Sedan 2013 har evenemanget fortgått som en regatta och 2017 är det åttonde gången vi seglar till Göran Schildts minne. Samtidigt firar vi jubileum. Den 11.3.2017 skulle Göran Schildt ha fyllt 100 år.

Finländsk kulturexport

Under minnesseglatsen 2011 samarbetade stiftelsen med Monica Henriksson från Musikinstitutet Raseborg och sålunda kunde en kör på sammanlagt tolv personer uppträda under sex olika tillfällen vid seglingsveckan på Leros. Kören uppträdde vid både öppnings- och avslutnings-ceremonierna i samband med minnesseglatsen. Därtill sjöng kören för både skolor och daghem. På detta sätt fick Lerosborna sig serverade en försvarlig del finländska musikskatter. Kulturföreningen Artemis skötte om det grekiska kulturbidraget och alla deltagare i seglingsfesten kunde njuta av traditionell grekisk mat, musik och dans.

Under regattan möts mänskor från flera kulturer och vi lär av varandra. Vi träffas, blir bekanta, hjälper till och har roligt. Idag samarbetar Christine och Göran Schildts stiftelse med många olika aktörer för att kunna genomföra regattan. På lokalplanet i västra Nyland och Raseborg har vi en nära kontakt med många olika konstutövare. Med hjälp av dessa kan vi bjuda på högklassigt finländskt kulturprogram såväl i Finland som i Medelhavsområdet. På Leros jobbar stiftelsen tillsammans med NC Leros, kulturföreningen Artemis och med Leros kommun. Vi importerar även kulturutövare från Medelhavsområdet för att kunna erbjuda den inhemska publiken ett breddat kulturutbud. Nedan följer exempel på finländska kulturutövare som medverkat i regatta-programmet:

- Ungdomskör från Musikinstitutet Raseborg/Monika Henriksson/2011
- Flickkör från Raseborg/Monika Henriksson/2013
- Dansgruppen Hurja Piruetti från Raseborg/2014
- Tomas Enroth och Thomas Lundin/2015
- Benny Törnroos och Simon Strömsund med Mumin/2016

Ungdomsarbete

Under Göran Schildts minnesseglats 2011 deltog även en grupp med seglingsintresserade gymnasieelever från Ekenäs i havskappseglingen. Ungdomarna bodde hemma hos grekiska värdfamiljer och fick gå i skola med jämnåriga studeranden. Därmed fick de finländska eleverna uppleva vad det innebär att vara en del av den grekiska vardagen. Stiftelsen hoppas att man i framtiden skall kunna medverka till att seglingsintresserade ungdomar från Raseborg och Leros kan träffa varandra inom ett seglingsutbytesprogram. Detta kräver förstås att föreningar hittar varandra och kopplas samman. Det är i dylika sammanhang som stiftelsen kan göra en insats, att ge idéer samt förmedla kontakter.

Kulturresor till Leros med kringliggande öar

Stiftelsen har ett mångårigt samarbete tillsammans med resebyrån Frimanresor. Den första resan till Leros var tidningen Västra Nylands läsarresa i samband med Göran Schildts minnesseglats 2011. Stiftelsen medverkar till att skräddarsy kulturresor inom en mängd olika områden. Nedan följer exempel på resor stiftelsen varit med och planerat:

- skrivarresa
- essäresa
- regatta- och upplevelseresa
- matresa
- vandringsresa
- fotoresa
- dansresa

Framtiden

När det gäller framtiden vill Christine och Göran Schildts stiftelse fortsätta arbeta för att vara ett intressant alternativ bland de nyländska kulturhusen. Vi vill även vara delaktiga i ett aktivt kulturutbyte mellan Finland och Medelhavsområdet, för vi tror att en bättre förståelse för andra kulturer överbygger många problem. Speciellt viktigt är det att ungdomar i ett tidigt skede av livet lär sig uppskatta kulturella skillnader.

villa logo