camilla lindberg
Bloggen uppdateras i huvudsak av journalisten Camilla Lindberg. Hon känner väl till författarens liv och hans mytomspunna ö Leros.
Här hittar du aktuella händelser och annat matnyttigt som berör jubileumsåret.

Välkommen med på resan!

Sommar i jubileets tecken

Vilket jubileumsår vi haft och ännu är det inte till ända. Det lönar sig verkligen att besöka Ekenäs den här sommaren. Också i år öppnar Villa Schildt sina dörrar för allmänheten och inbjuder till en sommarutställning med olika ingångar. Göran Schildt – fotograf öppnade förra veckan och pågår ända fram till den 20 augusti.

Utställningen har i pressmeddelanden beskrivits utifrån följande:

”I utställningen ingår svartvita fotografier tagna av Göran Schildt (1917-2009) under sina många resor till Medelhavsområdet. Göran Schildt var först och främst författare men behovet av att illustrera sina texter gjorde honom till en improviserad fotograf. Han hade ett välutvecklat sinne för komposition och i utställningen ingår människoporträtt såväl som landskap och antika monument. Genom dessa fotografier får besökaren en inblick i andra kulturer och andra verkligheter”.

vernissage 2017 2

Samtidigt som stiftelsen gör en tillbakablick, vill man även blicka framåt och har därför valt att inkludera arkitektstuderande Iris Anderssons diplomarbete om Villa Kolkis i sommarens utställning. Arbetet har gjorts vid Aalto universitetets arkitekturavdelning och Iris som nyligen utexaminerats som arkitekt fick högsta vitsordet för sitt arbete. Det är vi stolta och glada över att kunna meddela.


Själv skriver hon så här:

Mitt diplomarbete grundar sig på ett samarbete mellan Christine och Göran Schildts stiftelse, Aalto-universitetet avdelning för arkitektur och paret Schildts grekiska hemö Leros. Det består av sex essäer, fotografier, akvareller och måttritningar. Materialet har insamlats dagboksmässigt genom att fotografera, mäta, rita, skriva lyssna och intervjua. Jag har vistats på ön över tre månader. Bildmaterialet har insamlats runtomkring på ön. Tyngdpunkten har dock legat på Villa Kolkis som varit föremålet för grundliga måttritningar. Intervjun med Christine Schildt ger ett unikt tillskott till det dokumentationsarbete jag utfört på ön.

En liten del av det omfattande arbete finns alltså till påseende under sommaren. Utställningen inleddes med vernissage och mingelparty i trädgården som brukligt är. Något färre deltagare kanske, eftersom det samtidigt var premiär för Okänd soldat i Harparskog. Jubileumsåret bjuder på mycket program på olika håll. För stiftelsens del har året varit mycket späckat, med program och innehåll av olika slag i hela landet. Och hösten kommer ännu att bjuda på en del godbitar som vi återkommer till.


Utställningen i Ekenäs vid Villa Schildt är öppen 16.6 - 20.8.2017 tisdag-söndag klockan 11-17

vernissage 2017 1
FOTO: Magnus Lindberg
.

villa logo