Jubileumsårets program 2017

program 2017

Axplock ur jubileumsårets program

Båtmässan i Helsingfors (februari) - På seglarhamnens scen
Under den årligen återkommande båtmässan som ordnas i Helsingfors i februari, kommer Göran Schildt att ges synlighet på olika sätt. På söndag den 12.2 klockan 12-13 intervjuas Christine Schildt om hennes resor med Göran Schildt och båten Daphne. Vid samma tillfälle kommer också den finländska skepparen Hannu Rajala som varit med i Göran Schildt regatta ända sedan starten 2010 att berätta om sina upplevelser. Projektledaren Magnus Lindberg vid Christine och Göran Schildts stiftelse berättar hur jublileumsregattan 2017 kommer att genomföras.

En dynamisk kvartett – Föreläsningar (mars – april)
Kulturlivet i Finland var på många sätt nydanande och vaket på 1950- och 1960-talet. Bland kända kulturprofiler som var verksamma kan nämnas filosofen Georg Henrik von Wright, teaterregissören Vivica Bandler och författarna Göran Schildt och Tove Jansson. De var sinsemellan goda vänner och samtliga föddes ungefär samtidigt som republiken Finland såg dagens ljus. Denna kvartett kom att prägla kulturlivets utveckling i Finland mycket starkt. Men hur kunde de bli så kreativa? I samarbete med Alumnföreningen vid Helsingfors Universitet, ordnar Christine och Göran Schildts stiftelse en flerdelad föresläsningsserie där målsättningen är att med utgångspunkt i dessa personligheter, kartlägga de drivande krafter som låg bakom det blomstrande kulturlivet i Finland efter krigen. Föredragshållarna är Henrik Knif (9.3), Boel Westin (20.4), Lars Hertzberg (6.4), Bengt ”Bebbe Ahlfors (23.3). Föreläsningarna kommer även att delvis refereras på stiftelsens hemsida.

The Artemis Tour (mars)
Den 8-12 mars ordnas en landsomfattande turné genom Svenskfinland tillsammans med tolv grekiska musiker och dansare. De finlandssvenska musikerna Thomas Lundin och Thomas Enroth medverkar i konserterna som hålls i Jakobstad (8 mars), Vasa (9 mars), Åbo (11 mars), samt i Ekenäs (12 mars). Utgångspunkten för konsertserien är att sprida glädje, tolerans och öppenhet i anknytning till den grekiska kulturen. Genom sina egna resor blev Göran Schildt själv en symbol för efterkrigstidens öppenhet och frihet.
Konserten den 11.3  sammanfaller med Göran Schildts födelsedag och firas med en festmiddag på restaurang Daphne. Dagen till ära öppnar en utställning i Forum Marinums Kronomagasin som presenterar Göran Schildt som fotograf.

Lokal biblioteksutställning (mars)
I mars månad vid tidpunkten för Göran Schildts födelsedag arrangerar stadsbiblioteket i Ekenäs en liten utställning som anknyter till författaren. I samband med utställningen, den 15 mars kl. 18.00. föreläser verksamhetsledare Jennifer Dahlbäck under rubriken Göran Schildts sju liv. Skolor i regionen kommer även att erbjudas möjligheten till att boka in denna föreläsning.

Seminarium i Aten och Helsingfors (maj, oktober)
Finlands Ateninstitut ordnas i samarbete med Christine och Göran Schildts stiftelse ett seminarium i Aten (18-19 maj) samt i Helsingfors och Ekenäs (13-14 oktober). Syftet är att presentera ny forskning inom ramarna för klassisk arkeologi och maritim historia. Därtill önskar man synliggöra det intresse som finländska resenärer visat för Grekland. Bland dem hittas förstås Göran Schildt som stiftade bekantskap med landet långt innan massturismen invaderade landet.

Alvar Aalto och Göran Schildt (juni)
I juni 2017 öppnas en utställning i Alvar Aalto museet i Jyväskylä. Utställningen utgår från det gemensamma livslånga vänskapsbandet som fanns mellan Göran Schildt och arkitekten Alvar Aalto. Ett fader- och son liknande förhållande som bland annat resulterade i Villa Skeppet, Göran Schildts privata hem i Ekenäs som ritades av Aalto. Utställningens utgångspunkt är att synliggöra vad Göran Schildt och Alvar Aalto åstadkom tillsammans.

Fotoutställning i Stockholm
Under hösten öppnar Medelhavsmuseet i Stockholm utställningen Möten med Nilen. Under 1955 seglade Göran Schildt och hans dåvarande hustru Mona Morales-Schildt med ketchen Daphne på Nilen i 120 dagar. Färden gick från Medelhavet till Wadi Halfa i Sudan, och var den längsta och mest unika Daphneresan som Schildt gjort.  Resan företogs under en tid då Egypten genomgick stora förändringar, och tack vare goda kontakter till generalen Hassan Ragab som var en av Nassers nära medarbetare möjliggjordes resan. Under redan fick Daphne även besök av bland andra arkitekten Alvar Aalto och konstsamlaren Maire Gullichsen. Utställningen presenterar unika kulturhistoriska fotografier, och ger samtidigt en fin bild av det dagliga livet i Egypten under 1950-talet. Göran Schildt var inte utbildad fotograf, men han hade ett gott öga för bildkomposition. Fotomaterialet kompletteras med utdrag ur Daphnes gästbok, loggbok samt Göran Schildts brev.

Övriga nyheter och händelser

Ny blogg lanseras
Under jubileumsåret lanseras en visuellt tilltalande och dagsaktuell blogg som kommer att innehålla värdefull och uppdaterad information om Göran Schildt, jubileumsårets centrala händelser, samt stiftelsens verksamhet.  Bloggen hittas i anknytning till stiftelsen hemsida från och med januari 2017 och uppdateras regelbundet.

Podcast för unga
Under jubileumsåret utkommer en serie podcasts som på olika sätt anknyter till Göran Schildts dynamiska liv. Den riktar sig till unga och andra intresserade som vill utmana sig själva i att våga tänka i nya banor och få ett vidgat perspektiv på livet och bildning i stort.

Jubileumsresor
Under 2017 så ordnas en uppsättning kulturresor till Göran Schildts mytomspunna ö Leros. Bland dem en skrivarresa (maj) med författaren Monika Fagerholm samt en essäresa med författaren Merete Mazzarella (september).
Jubileumsregattan Göran Schildt Regatta 2017 i september blir en upplevelseresa i kulturens tecken, och intressant för många olika kategorier av människor. Vandringsresan i ”Göran Schildts fotspår” (oktober) är ett nytt koncept och följs upp av en Kulinarisk resa under samma månad. Kontakta stiftelsen eller Frimans resor i Hangö för mer detaljerad information.

Ny dokumentärfilm
Under arbete finns en dokumentärfilm som kommer att handla om Göran Schildts möte med Grekland. Filmen som produceras av Douglas Productions beräknas bli klar inom ramarna för jubileumsåret.

Skärgårdens bokfest 6-9.7.2017 - Från Jurmo till Arkadien
Skärgårdens bokfest uppmärksammar Göran Schildt 100 genom att knyta samman Skärgårdshavet med Medelhavet. Christine Schildt, Monika Fagerholm, Stefan Lundberg, Camilla Lindberg m.fl. ingår i programmet

Sommar i Ekenäs
Under sommaren visas som traditionen hittills bjudit en utställning i Ekenäs på Villa Schildt. Årets tema är Göran Schildt som humanistisk fotograf. I utställningen ingår svartvita fotografier tagna av Göran Schildt under sina många resor till Medelhavsområdet. Genom dessa fotografier får besökaren en inblick i andra kulturer och andra verkligheter. Utställningsmaterialet kompletteras med ljud och film.
Året föreläsning på sommarsamlingen i augusti riktar sig till inbjudna intressenter och hålls av stiftelsens ordförande Thomas Thesleff.

Statsrådet kansli har den 21.6 2016 anslutit projektet Göran Schildt 100 år till det officiella programmet för Finlands 100-årsjubileum.
En del av programmet som presenteras i denna broschyr är tillhörande ovannämnda jubileum. Andra programpunkter är en del av Christine och Göran Schildts stiftelses ordinarie verksamhet.
Som jubileumskoordinator fungerar Håkan Gabrielsson som arbetar i samarbete med Christine och Göran Schildts stiftelse.

Om du är intresserad av att få veta mera. Kontakta vänligen verksamhetsledare Jennifer Dahlbäck (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.) eller projektchef Magnus Lindberg (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.).

Följ oss under jubileumsåret på sajten villaschildt.fi. Där hittar du information som länkats till 100-års jubileet.

villa logo