Hundraåring vid god vigör

content test

Den 11 mars 1917 föddes Göran Schildt. Samma år såg republiken Finland dagens ljus. De stundande årtiondena kom att bli långt mer turbulenta än vad någon vid den här tidpunkten kunnat förutse.

Göran Schildt skadades svårt under vinterkriget 1939-1940, men händelsen blev samtidigt en vändpunkt som ledde till att författaren kom att stifta bekantskap på nära håll med Medelhavsländerna, och då främst den grekiska kulturen och antikens bildningsideal. Med passionerat intresse och stor äventyrslust blev ordet kött för honom. Den bildning och information han inhämtat genom studier på avstånd, fick nu en fysisk inramning genom de många och långa äventyrliga resorna som han företog med segelbåten Daphne. Han konfronterades med en nygammal tankevärld, och ibland fck mötet med verkligheten honom att även ifrågasätta om det antika bildningsidealet han förkovrat sig i, överhuvudtaget fanns att fnna i verkligheten.

Ändå blev han sitt Grekland troget under hela sitt liv, och delgav även en hel värld sina erfarenheter via böcker och tidningsartiklar som alltjämt efterfrågas. För många efterkrigstida fnländare som ännu levde ett strävsamt liv i ett grått Finland, omgavs författarens leverne med en speciell skimmer och dragningskraft. Han förkroppsligade att det fanns en hel värld att upptäcka därute för den som hade mod att välja ett alternativt liv. Det är ändå skäl att påminna sig om att den möjligheten förstås inte var alla förunnade, men att gestalta drömmar som kanske gör vardagen lite mer uthärdlig är ingen människa förbjuden.

I dag har resande blivit vardagsmat och unga människor kan resa till andra sidan jordklotet och via sociala medier delge sina upplevelser i realtid. Det kan därför vara lätt hänt att man förminskar Göran Schildts livsverk om man bedömer det utifrån de möjligheter som erbjuds idag. Därför är det skäl att drar sig till minnes hur annorlunda förhållandena de facto var när författaren växte upp. I Finland, men också i Europa. Här utgör författarens egna texter ett bra utgångsläge. Göran Schildt kan med andra ord ännu hundra år efter sin födelse mycket väl lyftas fram som en förebild på många plan, inte minst för unga människor som kanske kämpar med avsaknad av framtidstro. Om en svårt vingskjuten och faderlös fågel förmår drömma, tänka och även förverkliga stora tankar, så skall det väl vara möjligt också i dag. Göran Schildt hade till en början många odds emot sig. Det här inger hopp och mod, vilket vi såväl behöver just i dag då mörka skuggor igen drar in över vår värld. Historiska tillbakablickar ger som bekant perspektiv på tillvaron.

Hundra år senare kan man även i vårt land igen skönja en ökad främlingsfentlighet och en allt större tveksamhet mot andra kulturer. På den punkten ter sig författaren Göran Schildt igen högaktuell och tidlös genom sin fördomsfria attityd, inte minst när det gällde att stifta bekantskap med kulturer som på den tiden låg miltals ifrån det vardagliga livet som pågick i de nordiska länderna. Samtidigt bidrog hans utblickar till ökad kännedom om den egna kulturen och rottrådarna till det som ligger som grund för vårt västerländska tänkande hittades inte oväntat i den antika jorden. Också här är Göran Schildt intressant. Han är ett levande exempel på att vi inte förlorar vårt eget arv när vi med öppet sinne vågar närma hos andra kulturer. Tvärtom kan det i bästa fall leda till en hemkomst vilket Göran Schildts liv konkretiserade.

Camilla Lindberg
Kulturjournalist

villa logo