Arkiv

Arkiv 05
Arkiv 08
Arkiv 04
Arkiv 06
Arkiv 07
Arkiv 01
Arkiv 03
Arkiv 02
Arkiv 09

Göran Schildts arkiv innehåller bl.a. hans intervju- och forskningsmaterial rörande Alvar Aalto med tillhörande bildmaterial.

Även hans under 70 år nedskrivna annotationer, litterära texter, tidningsartiklar, föredrag och kommentarer om resor både på vatten och land. Arkivet innehåller den fullständiga serien av Daphnes loggböcker 1947-1984, negativ till egna och av andra tagna fotografier samt diapositiv, filmer, bandupptagningar och sjökort.

Största delen av detta material är deponerat hos Svenska litteratursällskapet i Finland.
http://www.sls.fi/

villa logo