Utställningen Schildt & Aalto. Moderna humanister.

3.11 -30.11, ons-sö kl. 12-16
Villa Schildt, Östra strandgatan 7, Ekenäs

Utställningen handlar om Göran Schildts och Alvar Aaltos vänskap och samarbete. Trots väldigt olika personlighetsdrag hade de flera gemensamma intressen, en liknande värdegrund, en bred allmänbildning samt ett stort intresse för medelhavsländernas kulturer. Denna utställning är en eloge till Göran Schildts livsverk samt till vänskapen mellan de två moderna humanisterna.

Författaren och konsthistorikern Göran Schildt (1917-2009) är kanske mest känd för sina reseskildringar med segelbåten Daphne på Medelhavet. På en av dessa resor deltog även Alvar Aalto (1898-1976) tillsammans med frun Elissa Aalto. Under Nilen-seglatsen 1954-55 åkte paret Aalto med endast under några dagar, trots detta fördjupades deras vänskap avsevärt under denna resa.

Deras vänskap kulminerade i det faktum att Alvar Aalto erbjöd sig att rita ett hus till Christine och Göran Schildt i Ekenäs. Villa Skeppet, som stod klart 1970, kännetecknas av den snara likheten med ett skepp samt av den monumentala öppna spisen som är formad som ett segel.
Göran Schildt spelade en alldeles avgörande roll som väktare av Alvar Aaltos andliga arv och livsverk. I slutet av 1970-talet började Schildt arbeta på en biografi över arkitekten, som sedermera utkom i tre volymer; Det vita bordet, Moderna tider och Den mänskliga faktorn.
Schildt var även starkt kopplad till grundandet av Alvar Aalto stiftelsen 1968. Förutom att han var en av de grundande medlemmarna påverkade han starkt det faktum att materialet från Aaltos arkitektbyrå skulle bevaras som en helhet. Idag förvaras samlingen på Alvar Aalto-museet i Jyväskylä. Den är fortsättningsvis idag den främsta källan för både den internationella och nationella forskningen rörande Aalto.

Denna utställningen är ett samarbete mellan Alvar Aalto-museet och Christine och Göran Schildts stiftelse. Utställningen uppmärksammar både Göran Schildts och Finlands jubileumsår.
villa logo