Göran Schildt - fotograf 16.6-20.8.2017

I utställningen ingår svartvita fotografier tagna av Göran Schildt (1917-2009) under sina många resor till Medelhavsområdet. Göran Schildt var först och främst författare men behovet av att illustrera sina texter gjorde honom till en improviserad fotograf.

Han hade ett välutvecklat sinne för komposition och i utställningen ingår människoporträtt såväl som landskap och antika monument. Genom dessa fotografier får besökaren en inblick i andra kulturer och andra verkligheter.

I utställningen i Villa Schildt ingår arkitektstuderande Iris Anderssons diplomarbete om Villa Kolkis. Arbetet har gjorts vid Aalto universitetets arkitekturavdelning.

Så här berättar Iris Andersson:

- Mitt diplomarbete grundar sig på ett samarbete mellan Christine och Göran Schildts stiftelse, Aalto-universitetet avdelning för arkitektur och paret Schildts grekiska hemö Leros. Det består av sex essäer, fotografier, akvareller och måttritningar. Materialet har insamlats dagboksmässigt genom att fotografera, mäta, rita, skriva lyssna och intervjua. Jag har vistats på ön över tre månader. Bildmaterialet har insamlats runtomkring på ön. Tyngdpunkten har dock legat på Villa Kolkis som varit föremålet för grundliga måttritningar. Intervjun med Christine Schildt ger ett unikt tillskott till det dokumentationsarbete jag utfört på ön.

Iris Andersson FB 1
FOTO: Magnus Lindberg
villa logo